Velkommen til en blog om ideer og udvikling i Roskilde Kommune

På denne blog vil du kunne følge Roskilde Kommunes arbejde med at sikre en positiv udvikling, både i Roskilde Kommune som organisation og i det stærke sociale, kulturelle og geografiske fællesskab, som Roskilde Kommune også er.

Når jeg som borgmester har valgt at præsentere disse emner på en blog, skyldes det en grundlæggende erkendelse, som Roskilde Byråd deler på tværs af partiskel. Det handler om, at hvis vi virkelig skal rykke noget og skabe den positive udvikling, så kræver det et godt samspil med alle de mange andre engagerede kræfter i Roskilde Kommune.

Jeg håber derfor, at du som læser af denne blog vil opleve, at du kommer tættere på overvejelserne i Roskilde Kommune, og at du vil bidrage med de gode ideer, som du har eller får henad vejen til hvordan vi kan sikre en positiv udvikling i Roskilde Kommune.

Bloggen vil præsentere forskellige emner, der alle på en eller anden måde relaterer til udvikling, enten i Roskilde Kommune som organisation eller som lokalsamfund. Det første emne bliver innovation i kommunen som organisation. Læs mere om det her.

Jeg ser frem til at høre fra dig:-)

Joy Mogensen, Borgmester

Reklamer
Udgivet i Om bloggen | Skriv en kommentar

Nytænkning i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune leverer hver eneste dag service på mange forskellige måder til mange forskellige mennesker og virksomheder. Det kan være pasning og pleje af de unge og de ældre, vedligeholdelse af bygninger og veje eller uddannelse i Folkeskolen eller for de ledige. For mange er denne service afgørende for, at hverdagen hænger sammen. Men vi oplever også et øget pres på disse services, både som følge af samfundets generelle udvikling og økonomisk.

Derfor arbejder Roskilde Byråd mod at igangsætte tre radikale innovationsprojekter i 2012. Formålet er at nytænke den måde, kommunen leverer service på. Det handler om at skabe merværdi ved at inddrage borgere, medarbejdere og teknologi på nye måder.

Merværdi kan forstås både i forhold til ressourceforbrug, service, arbejdmiljø og indflydelse, således at de tre forsøg kan være en måde at afprøve nye arbejdsgange, teknologi eller andet.

Her i filmen kan du se et fint eksempel på, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde ved at tænke nyt:

Målet er at få udvikling af den kommunale service til at gå hånd i hånd med økonomiske effektiviseringer, således at Roskilde Kommune fortsat kan understøtte borgernes hverdag på bedst mulige måde på trods af økonomisk smalhals i det danske samfund.

Til at begynde med arbejder vi i kommunen i tre temaer eller med tre visioner eller i tre spor. (Kært barn har mange navne). Det handler om:

1) At sikre flere gode leveår for borgerne

2) At kommunens organisation samtænkes for at fremme nye fællesskaber og medborgerskab

3) At sikre flere unge i uddannelse og job

Men for at få de gode ideer kræver det nogle gange, at man tør stille nye spørgsmål til hvordan vi gør tingene. I den kommende tid vil jeg uddybe kommunens og byrådets arbejde med disse tre spor her på bloggen, men i mellemtiden må du meget gerne dele dine tanker og ideer generelt om innovation i Roskilde Kommune eller måske endda give dit bud på Hvad er det for nogle spørgsmål, der kan bringe os tættere på at opnå de tre spors vision?

Du har også mulighed for at komme med i en af kommunens arbejdsgrupper, der skal finde mulige løsninger indenfor de tre spor. Læs mere om det her.

Jeg ser frem til at høre fra dig:-)

Joy Mogensen, Borgmester

Udgivet i Ideer og innovation, Video-indlæg | 1 kommentar

Vil du være med til at forme fremtidens løsninger?

Roskilde Kommune har brug for dig og dine ideer til, hvordan vi kan udvikle vores velfærdssamfund fremover. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få mere ud af de ressourcer, vi har, hvis det ikke udelukkende skal handle om nedskæringer. Derfor vil vi gerne invitere dig som borger til at deltage i kommunens arbejde med at finde nye nyttige løsninger.

Arbejdet vil foregå i tre arbejdsgrupper, der vil handle om følgende temaer:

1) At sikre flere gode leveår for borgerne

2) At kommunens organisation samtænkes for at fremme nye fællesskaber og medborgerskab

3) At sikre flere unge i uddannelse og job

Arbejdsgrupperne vil mødes et par gange frem til byrådets forårsseminar i slutningen af april, hvor arbejdsgruppernes arbejde præsenteres for byrådet. Hver arbejdsgrupper vil bestå af medarbejdere fra kommunen, men vi vil også meget gerne inddrage borgere og organisationer.

Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at være med til at finde de nye veje for Roskilde Kommune. Du behøver ikke vide en masse om området eller have konkrete forslag til løsninger parat. Det handler om at finde ud af, hvor vi har udfordringerne, som vi skal arbejde videre med.

Derfor vil vi vil gerne høre fra dig, hvis der er noget du undrer dig over eller noget du tænker, at “det må da kunne gøres på en anden måde”.

Du er velkommen til at skrive til mig her på bloggen. Men har du lyst til at være med i arbejdsgrupperne, så skriv det her eller kontakt kommunikationschef Holger Petersen, holgerp@roskilde.dk, tlf. 30 84 10 09.

Udgivet i Ideer og innovation | 1 kommentar